Salam

Monday, November 14, 2011

Peristiwa Nabi Zakaria. (21;89)

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Zakaria, ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat); dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi".

No comments:

Post a Comment

The Dominion

clock